Autors Asterisc Agents

I amb ells celebrem els primers dos anys d'Asterisc Agents. Són el centre de l'agència i en són la raó de ser. I de llegir. Entreu a la web, busqueu i trobareu tots els seus llibres.



Llibres de Tots els autors! All the authors!


1